Kapitola 3 – Skenování mozku

Bagge prochází kolem prosklené kanceláře, kde už sedí Moorová a pracuje na novém projektu, jde o to sehnat nějaké věci, které používají eskymáci. Bagge není v tomto směru zrovna vzdělaný, a tak má Moorová co dělat. I když je to zaměstnankyně a v podstatě dělá svou práci, snažila se sama dlouho pochopit proč tuhle práci […]

Sběratelé – Úvod

Baldo Bagge je sběratel věcí. Sbírá všechno a nezáleží přitom na hodnotě, podle něj je každá věc k něčemu, i když se může jevit jako zbytečná. Když ho opustila první žena, měl dům zaplněný prázdnými obaly, kelímky, láhvemi a dalšími věcmi, které jiní považují za odpadky. Když ho opustila druhá žena, byl jeho dům zaplněný […]