V roce 1 001 596 nastává geologické období šestohor, tedy období kdy jsou lidé zcela materiálně nezávislí. Pokud si někdo přeje nějakou věc, třeba módní čepici nebo něco k snědku, stačí si takovou věc objednat a za pár vteřin se objeví v příslušné schránce.

Rozdíl oproti období čtvrtohor je v tom, že se takové věci už nevyrábí, ale transformují z materiálu příslušného chemického složení.

A právě v roce 1 001 596 přicestovává na souostroví Špicberky praotec Trollsteinen, aby zde založil zemi, ve které bude možné svobodně transformovat jakýkoli materiál na jakoukoli věc a bez omezení.