Sběratelé – Úvod

Baldo Bagge je sběratel věcí. Sbírá všechno a nezáleží přitom na hodnotě, podle něj je každá věc k něčemu, i když se může jevit jako zbytečná. Když ho opustila první žena, měl dům zaplněný prázdnými obaly, kelímky, láhvemi a dalšími věcmi, které jiní považují za odpadky. Když ho opustila druhá žena, byl jeho dům zaplněný […]